Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
874 100,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
143 16,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
70 8,0%

CPV: 24   Produkty chemiczne
36 4,1%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
34 3,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
29 3,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
22 2,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
19 2,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
12 1,3%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
12 1,3%