Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
102 53,9%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
57 30,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
55 29,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
30 15,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
11 5,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
11 5,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 5,8%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
11 5,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
11 5,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
9 4,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
8 4,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
8 4,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
7 3,7%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
5 2,6%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 1,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,5%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy