Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
193 71,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
53 19,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
41 15,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
37 13,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
30 11,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
26 9,6%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
26 9,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
25 9,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
21 7,7%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
17 6,2%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
16 5,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
12 4,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
12 4,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
11 4,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
10 3,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
8 2,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
8 2,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
8 2,9%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
8 2,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
8 2,9%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
7 2,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
7 2,5%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
6 2,2%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 1,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
4 1,4%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,3%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
1 0,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy