Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
16 61,5%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
11 42,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 7,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 3,8%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 3,8%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
1 3,8%