Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
35 53,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
14 21,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 15,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 15,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
10 15,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
10 15,3%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
7 10,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
6 9,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
5 7,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 6,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 4,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 3,0%