Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
57 53,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
20 18,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
18 16,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
17 16,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
8 7,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
7 6,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
5 4,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
5 4,7%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
5 4,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 3,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 3,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 1,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 1,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 1,8%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 1,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy