Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
11 31,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
9 25,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
8 22,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 5,7%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
2 5,7%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 5,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 2,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 2,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 2,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 2,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 2,8%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 2,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 2,8%