Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
25 96,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
5 19,2%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
5 19,2%