Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
209 86,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
79 32,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
28 11,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
20 8,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
19 7,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
16 6,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
14 5,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
13 5,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
13 5,3%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
12 4,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
12 4,9%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
10 4,1%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
7 2,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 2,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 1,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
4 1,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 1,2%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 1,2%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
3 1,2%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
3 1,2%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 1,2%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy