Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
274 80,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
132 38,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
79 23,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
26 7,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
25 7,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
15 4,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 2,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
9 2,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
7 2,0%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
7 2,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
5 1,4%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
5 1,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
5 1,4%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
2 0,5%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 0,5%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 0,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 0,5%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
2 0,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 0,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 0,2%