Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
35 74,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
8 17,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 8,5%