Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
174 68,7%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
48 18,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
47 18,5%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
38 15,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
27 10,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
24 9,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
19 7,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
19 7,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
17 6,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
16 6,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
15 5,9%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
14 5,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
12 4,7%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
12 4,7%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
10 3,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
9 3,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
9 3,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
8 3,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
7 2,7%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
6 2,3%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
5 1,9%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
5 1,9%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
5 1,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 1,5%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
3 1,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
3 1,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 0,7%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
2 0,7%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
2 0,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 0,3%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
1 0,3%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 0,3%