Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
51 75,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
6 8,8%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
6 8,8%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
6 8,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
5 7,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 7,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
5 7,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
5 7,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 5,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
3 4,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 4,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 4,4%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 2,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 2,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 1,4%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
1 1,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 1,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 1,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy