Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
96 65,7%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
47 32,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
30 20,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
27 18,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
15 10,2%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
12 8,2%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
9 6,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
7 4,7%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
5 3,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
4 2,7%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 1,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 1,3%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 1,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 1,3%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 1,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
2 1,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 1,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 0,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy