Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
66 66,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
30 30,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
20 20,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
19 19,1%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
9 9,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
4 4,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4 4,0%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 3,0%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
2 2,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 2,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
2 2,0%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 2,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 2,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 2,0%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 1,0%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 1,0%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 1,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 1,0%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 1,0%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy