Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
27 100,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 14,8%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 7,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 3,7%