Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
35 28,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
19 15,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
11 9,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
11 9,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
8 6,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
7 5,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 3,3%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
3 2,4%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 1,6%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
2 1,6%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
1 0,8%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 0,8%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 100,0%