Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
5 71,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 28,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 14,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 14,2%