Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
54 45,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
31 26,2%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
25 21,1%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
17 14,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
15 12,7%

CPV: 63   Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży
8 6,7%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
7 5,9%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
6 5,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 3,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 3,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
4 3,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 3,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
4 3,3%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
3 2,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 1,6%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 1,6%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
1 0,8%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
1 0,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
1 0,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy