Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
188 89,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
154 73,3%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
7 3,3%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,4%