Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
174 62,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
121 43,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
63 22,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
21 7,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
18 6,4%

CPV: 24   Produkty chemiczne
17 6,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
15 5,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
9 3,2%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
7 2,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 2,1%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
5 1,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
3 1,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
2 0,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 0,7%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
1 0,3%