Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
116 50,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
113 49,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
101 44,1%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
96 41,9%

CPV: 45   Roboty budowlane
58 25,3%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
18 7,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
17 7,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
16 6,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
13 5,6%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
8 3,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
6 2,6%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
6 2,6%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
5 2,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
5 2,1%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 1,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 1,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 1,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
2 0,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 0,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 0,4%