Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
138 77,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
29 16,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
26 14,6%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
21 11,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
14 7,9%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
12 6,7%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
10 5,6%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
9 5,0%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
8 4,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
8 4,5%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
4 2,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 1,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 1,1%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 1,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
2 1,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 0,5%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
1 0,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,5%