Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
76 89,4%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
3 3,5%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 2,3%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 2,3%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 2,3%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 2,3%