Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
127 53,5%

CPV: 45   Roboty budowlane
50 21,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
49 20,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
44 18,5%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
42 17,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
35 14,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
33 13,9%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
31 13,0%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
28 11,8%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
26 10,9%

CPV: 24   Produkty chemiczne
25 10,5%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
22 9,2%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
17 7,1%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
15 6,3%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
6 2,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
6 2,5%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
5 2,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
5 2,1%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
5 2,1%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4 1,6%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4 1,6%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
4 1,6%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
4 1,6%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
4 1,6%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
4 1,6%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 1,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 0,4%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
6 50,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 33,3%

CPV: 45   Roboty budowlane
4 33,3%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 8,3%