Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
176 51,6%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
99 29,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
65 19,0%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
38 11,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
34 9,9%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
34 9,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
30 8,7%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
30 8,7%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
28 8,2%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
26 7,6%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
22 6,4%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
21 6,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
17 4,9%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
17 4,9%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
14 4,1%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
12 3,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
10 2,9%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
10 2,9%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
9 2,6%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
8 2,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
6 1,7%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
4 1,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
4 1,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 0,8%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
3 0,8%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
2 0,5%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 0,5%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2 0,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,2%