Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
8 57,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
7 50,0%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
7 50,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 35,7%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
4 28,5%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 14,2%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 7,1%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 7,1%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 7,1%