Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
56 51,8%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
40 37,0%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
16 14,8%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
10 9,2%

CPV: 45   Roboty budowlane
9 8,3%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
6 5,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 3,7%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
4 3,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 2,7%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
3 2,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 2,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 2,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 1,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 1,8%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 0,9%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 0,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 0,9%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy