Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
245 98,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
64 25,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
12 4,8%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
8 3,2%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
8 3,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
7 2,8%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
4 1,6%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
2 0,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 0,4%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
1 0,4%