Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
12 92,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
4 30,7%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 7,6%