Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
13 20,9%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
11 17,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
10 16,1%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
9 14,5%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
9 14,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
7 11,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
5 8,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
4 6,4%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
4 6,4%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
3 4,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 3,2%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
2 3,2%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
2 3,2%

CPV: 75   Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
2 3,2%

CPV: 73   (4) Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
1 1,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
1 1,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy