Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
138 84,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
53 32,3%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
13 7,9%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
10 6,0%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
4 2,4%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
4 2,4%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
3 1,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 1,2%