Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
39 46,9%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
31 37,3%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
18 21,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
10 12,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 6,0%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
5 6,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 3,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
3 3,6%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 2,4%