Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
20 37,7%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
10 18,8%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
10 18,8%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
8 15,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
5 9,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 5,6%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 5,6%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 3,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 1,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 1,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 100,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 100,0%