Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
186 52,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
103 29,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
89 25,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
72 20,3%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
69 19,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
53 14,9%

CPV: 24   Produkty chemiczne
48 13,5%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
47 13,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
46 12,9%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
39 11,0%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
38 10,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
32 9,0%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
28 7,9%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
27 7,6%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
26 7,3%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
25 7,0%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
20 5,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
15 4,2%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
14 3,9%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
12 3,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
10 2,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
8 2,2%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
5 1,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 0,8%

CPV: 70   Usługi w zakresie nieruchomości
3 0,8%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2 0,5%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy