Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
9 39,1%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
8 34,7%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
6 26,0%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
6 26,0%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
5 21,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 4,3%