Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
5 29,4%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
5 29,4%

CPV: 64   Usługi pocztowe i telekomunikacyjne
4 23,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
2 11,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
2 11,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
1 5,8%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 5,8%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
1 5,8%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy