Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
89 63,5%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
27 19,2%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
21 15,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
20 14,2%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
15 10,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
12 8,5%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
9 6,4%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 2,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
3 2,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
3 2,1%

CPV: 77   Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
2 1,4%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
1 0,7%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy