Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
52 70,2%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
41 55,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
33 44,5%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
23 31,0%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
16 21,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
13 17,5%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
11 14,8%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
10 13,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
6 8,1%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
6 8,1%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
1 1,3%