Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
37 82,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
11 24,4%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
9 20,0%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
8 17,7%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
7 15,5%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
6 13,3%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
5 11,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
5 11,1%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 4,4%

CPV: 72   Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
2 4,4%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
1 2,2%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
1 2,2%