Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
7 100,0%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
3 42,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
1 14,2%