Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
118 99,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
31 26,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
15 12,6%

CPV: 24   Produkty chemiczne
3 2,5%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
2 1,6%

CPV: 51   Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)
2 1,6%