Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
85 93,4%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
11 12,0%

CPV: 76   Usługi przemysłu naftowego oraz gazowniczego
5 5,4%

CPV: 48   Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3 3,2%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
2 2,1%

CPV: 92   Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
2 2,1%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
1 1,0%