Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
75 98,6%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
57 75,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
19 25,0%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
12 15,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
10 13,1%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
9 11,8%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
8 10,5%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
7 9,2%

CPV: 22   Druki i produkty podobne
7 9,2%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 5,2%

CPV: 31   Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
1 1,3%