Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
37 50,0%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
35 47,2%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
9 12,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
6 8,1%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
4 5,4%

CPV: 41   Woda zlewnicza i oczyszczona
4 5,4%

CPV: 45   Roboty budowlane
3 4,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
1 1,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 1,3%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 1,3%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy