Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
20 46,5%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
18 41,8%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
6 13,9%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
5 11,6%

CPV: 45   Roboty budowlane
2 4,6%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
2 4,6%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
2 4,6%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 4,6%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
2 4,6%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy