Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
39 82,9%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
13 27,6%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
6 12,7%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
4 8,5%

CPV: 24   Produkty chemiczne
4 8,5%

CPV: 32   Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
3 6,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
2 4,2%

CPV: 50   Usługi naprawcze i konserwacyjne
1 2,1%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
1 2,1%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
1 2,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
1 2,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 2,1%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
1 2,1%

CPV: 37   Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki, wyroby rzemieślnicze, materiały i akcesoria artystyczne
1 2,1%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 2,1%