Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
70 77,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
14 15,5%

CPV: 90   Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
10 11,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
7 7,7%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
4 4,4%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
3 3,3%

CPV: 65   Obiekty użyteczności publicznej
1 1,1%

CPV: 80   Usługi edukacyjne i szkoleniowe
1 1,1%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
1 1,1%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
1 1,1%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy