Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
16 76,1%

CPV: 38   Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
5 23,8%

CPV: 30   Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania
5 23,8%

CPV: 18   Odzież, obuwie, artykuły bagażowe i dodatki
4 19,0%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
3 14,2%

CPV: 55   Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego
2 9,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
1 4,7%

CPV: 45   Roboty budowlane
1 4,7%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
1 4,7%

CPV: 24   Produkty chemiczne
1 4,7%