Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

Opublikowane ogłoszenia o zamówieniach w trybie PZP

Dane pochodzą z BZP od 2010 roku oraz z TED od 2011 roku

Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP z ogłoszeniem

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku


Opublikowane wyniki postępowań w trybie PZP bez ogłoszenia

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Wykonawcy

Zamawiane roboty, usługi i dostawy


CPV: 45   Roboty budowlane
92 52,8%

CPV: 14   Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne
43 24,7%

CPV: 60   Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
33 18,9%

CPV: 03   Produkty rolnictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i podobne
31 17,8%

CPV: 34   Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu
27 15,5%

CPV: 19   Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma
25 14,3%

CPV: 09   Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
20 11,4%

CPV: 43   Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany
15 8,6%

CPV: 44   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)
11 6,3%

CPV: 85   Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
11 6,3%

CPV: 24   Produkty chemiczne
10 5,7%

CPV: 39   Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące
10 5,7%

CPV: 71   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
9 5,1%

CPV: 66   Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
8 4,5%

CPV: 79   Usługi biznesowe: prawnicze, marketingowe, konsultingowe, rekrutacji, drukowania i zabezpieczania
5 2,8%

CPV: 15   Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne
4 2,2%

CPV: 42   Maszyny przemysłowe
3 1,7%

CPV: 33   Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2 1,1%

CPV: 98   Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste
2 1,1%

CPV: 16   Maszyny rolnicze
2 1,1%

CPV: 35   Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
1 0,5%

Wygrane przetargi z podziałem na części

Dane pochodzą z bazy BZP od 2010 roku oraz TED od 2011 roku

Klienci podmiotu

Dostarczane / wykonywane roboty, usługi i dostawy